Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-10-27

Paragrafer

§ 103-116

Datum när anslaget sätts upp

2020-11-04

Datum när anslaget tas ner

2020-11-26

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
4 november 2020