Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 118-134

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2020-11-17

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
26 oktober 2020