Skärpta råd i Jönköpings län för att bromsa smittspridningen av covid-19.

Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-21

Paragrafer

§ 118-134

Datum när anslaget sätts upp

2020-10-26

Datum när anslaget tas ner

2020-11-17

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 oktober 2020