Skärpta råd i Jönköpings län för att bromsa smittspridningen av covid-19.

Kommunstyrelsens personalutskott

Organ/Nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

2020-10-21

Paragrafer

§ 58-64

Datum när anslaget sätts upp

2020-10-26

Datum när anslaget tas ner

2020-11-20

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lena Arnoldsson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 oktober 2020