Kommunstyrelsens personalutskott

Organ/Nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 58-64

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2020-11-20

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lena Arnoldsson

Senast uppdaterad:
26 oktober 2020