Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-10-29

Datum när anslaget sätts upp

2020-10-22

Datum när anslaget tas ner

2020-11-05

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
22 oktober 2020