Skärpta råd i Jönköpings län för att bromsa smittspridningen av covid-19.

Tekniska nämnden

Organ/Nämnd

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-14

Paragrafer

§ 120 -138

Datum när anslaget sätts upp

2020-10-21

Datum när anslaget tas ner

2020-11-12

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 oktober 2020