Skärpta råd i Jönköpings län för att bromsa smittspridningen av covid-19.

Miljönämnden

Organ/Nämnd

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-15

Paragrafer

§ 56-63

Datum när anslaget sätts upp

2020-10-21

Datum när anslaget tas ner

2020-11-12

Förvaringsplats

Miljönämndens arkiv

Anslogs av

Karin Talén

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 oktober 2020