Skärpta råd i Jönköpings län för att bromsa smittspridningen av covid-19.

Kultur- och fritidsnämnden

Organ/Nämnd

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-13

Paragrafer

§ 51 - 60

Datum när anslaget sätts upp

2020-10-20

Datum när anslaget tas ner

2020-11-11

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 oktober 2020