Kultur- och fritidsnämnden

Organ/Nämnd

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 51 - 60

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2020-11-11

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Senast uppdaterad:
20 oktober 2020