Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-10-07

Paragrafer

§ 60, 63 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

2020-10-13

Datum när anslaget tas ner

2020-11-04

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2020