Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 61-62 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2020-10-29

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
7 oktober 2020