Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-10-01

Paragrafer

§ 146 - 174

Datum när anslaget sätts upp

2020-10-06

Datum när anslaget tas ner

2020-10-28

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 oktober 2020