Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 71 - 86

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

(2020-10-21)

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Emelie Magnusson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2020