Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Organ/Nämnd

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Sammanträdesdatum

2020-09-23

Paragrafer

§ 1-7

Datum när anslaget sätts upp

2020-09-25

Datum när anslaget tas ner

2020-10-15

Förvaringsplats

Samordningsförbundets kansli, Jönköping

Anslogs av

Karin Talén

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2020