Kommunfullmäktige tillkännagivande

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-09-29

Datum när anslaget sätts upp

2020-09-22

Datum när anslaget tas ner

2020-10-06

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 september 2020