Kommunstyrelsen

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-09-16

Paragrafer

§ 118-139

Datum när anslaget sätts upp

2020-09-21

Datum när anslaget tas ner

2020-10-13

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
21 september 2020