Kultur- och fritidsnämnden

Organ/Nämnd

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-15

Paragrafer

§ 41 - 50

Datum när anslaget sätts upp

2020-09-18

Datum när anslaget tas ner

2020-10-12

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2020