Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 113-132

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2020-10-06

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
14 september 2020