Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-08-27

Paragrafer

§ 125-145

Datum när anslaget sätts upp

2020-09-03

Datum när anslaget tas ner

2020-09-25

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
3 september 2020