Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-08-24

Paragrafer

§ 57-68

Datum när anslaget sätts upp

2020-08-31

Datum när anslaget tas ner

2020-09-22

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lilli Elf

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2020