Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-19

Paragrafer

§ 89-104

Datum när anslaget sätts upp

2020-08-21

Datum när anslaget tas ner

2020-09-12

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 augusti 2020