Socialnämndens arbetutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 48-55 (sekretess)

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2020-09-01

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
10 augusti 2020