Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-08-05

Paragrafer

§ 67-76

Datum när anslaget sätts upp

2020-08-10

Datum när anslaget tas ner

2020-09-01

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2020