Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-06-25

Paragrafer

§ 108-124

Datum när anslaget sätts upp

2020-07-01

Datum när anslaget tas ner

2020-07-23

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lena Arnoldsson

Senast uppdaterad:
1 juli 2020