Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-06-23

Paragrafer

§ 75-86

Datum när anslaget sätts upp

2020-07-01

Datum när anslaget tas ner

2020-07-23

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
1 juli 2020