Personalutskottet

Organ/Nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

2020-06-17

Paragrafer

§ 37 - 45

Datum när anslaget sätts upp

2020-06-24

Datum när anslaget tas ner

2020-07-17

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lena Arnoldsson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 juni 2020