Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-17

Paragrafer

§ 76-88

Datum när anslaget sätts upp

2020-06-23

Datum när anslaget tas ner

2020-07-15

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 juni 2020