Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktge

Sammanträdesdatum

2020-06-09

Paragrafer

§ 61-74

Datum när anslaget sätts upp

2020-06-17

Datum när anslaget tas ner

2020-07-09

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
17 juni 2020