Tillkännagivande kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-06-23

Datum när anslaget sätts upp

2020-06-16

Datum när anslaget tas ner

2020-06-30

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2020