Nationella skärpta allmänna råd för att bromsa smittspridningen av covid-19.

Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 79-96

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2020-07-07

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lilli Elf

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juni 2020