Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-05-28

Paragrafer

§ 89-107

Datum när anslaget sätts upp

2020-06-01

Datum när anslaget tas ner

2020-06-23

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
1 juni 2020