Personalutskottet

Organ/Nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

2020-05-20

Paragrafer

§ 25 -36

Datum när anslaget sätts upp

2020-05-28

Datum när anslaget tas ner

2020-06-19

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lena Arnoldsson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2020