Personalutskottet

Organ/Nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 25 -36

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2020-06-19

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lena Arnoldsson

Senast uppdaterad:
28 maj 2020