Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-19

Paragrafer

§ 63-65, 67-75

Datum när anslaget sätts upp

2020-05-25

Datum när anslaget tas ner

2020-06-16

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 maj 2020