Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är flyttat till den 9 juni kl. 18.30 i Pingstkyrkan

Datum när anslaget sätts upp

2020-05-20

Datum när anslaget tas ner

2020-06-01

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
20 maj 2020