Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 61-62

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2020-06-03

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
12 maj 2020