Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

 

Sammanträdesdatum

 

Paragrafer

§ 78

Datum när anslaget sätts upp

2020-05-12

Datum när anslaget tas ner

2020-06-03

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lilli Elf

Senast uppdaterad:
12 maj 2020