Kommunstyrelsen

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-05-06

Paragrafer

§ 82-83

Datum när anslaget sätts upp

2020-05-07

Datum när anslaget tas ner

2020-05-29

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
7 maj 2020