Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-04-30

Paragrafer

§ 69-88

Datum när anslaget sätts upp

2020-05-06

Datum när anslaget tas ner

2020-05-28

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
6 maj 2020