Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 48-60

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2020-05-14

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
22 april 2020