Tillkännagivande kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-04-28

Datum när anslaget sätts upp

2020-04-21

Datum när anslaget tas ner

2020-05-05

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
21 april 2020