Kommunstyrelsen

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-04-15

Paragrafer

§ 55-81

Datum när anslaget sätts upp

2020-04-20

Datum när anslaget tas ner

2020-05-13

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
20 april 2020