Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 44-61

Datum när anslaget sätts upp

2020-04-14

Datum när anslaget tas ner

2020-05-06

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lilli Elf

Senast uppdaterad:
14 april 2020