Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-03-23

Paragrafer

§ 11-27

Datum när anslaget sätts upp

2020-03-30

Datum när anslaget tas ner

2020-04-21

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lilli Elf

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 mars 2020