Personalutskottet

Organ/Nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 11-24

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2020-04-17

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lena Arnoldsson

Senast uppdaterad:
25 mars 2020