Personalutskottet

Organ/Nämnd

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

2020-03-18

Paragrafer

§ 11-24

Datum när anslaget sätts upp

2020-03-25

Datum när anslaget tas ner

2020-04-17

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lena Arnoldsson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2020