Socialnämnden

Organ/Nämnd

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

§ 33-47

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2020-04-14

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Senast uppdaterad:
23 mars 2020