Kultur- och fritidsnämnden

Organ/Nämnd

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-17

Paragrafer

§ 15-21

Datum när anslaget sätts upp

2020-03-23

Datum när anslaget tas ner

2020-04-14

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Joel Lundgren

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 mars 2020