Tillkännagivande Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-24

Datum när anslaget sätts upp

2020-03-17

Datum när anslaget tas ner

2020-03-31

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
17 mars 2020