Kommunstyrelsen

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-03-11

Paragrafer

§ 35-54

Datum när anslaget sätts upp

2020-03-16

Datum när anslaget tas ner

2020-04-07

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
16 mars 2020