Barn- och utbildningsnämnden

Organ/Nämnd

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-09

Paragrafer

§ 25-43

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2020-04-07

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Lilli Elf

Senast uppdaterad:
16 mars 2020