Socialnämndens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-03-04

Paragrafer

§ 28-39

Datum när anslaget sätts upp

2020-03-09

Datum när anslaget tas ner

2020-03-31

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Karin Talén

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 mars 2020