Kommunfullmäktige

Organ/Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-02-25

Paragrafer

§ 16-28

Datum när anslaget sätts upp

2020-03-04

Datum när anslaget tas ner

2020-03-26

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
4 mars 2020