Kommunstyrelsens arbetsutskott

Organ/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-02-27

Paragrafer

§ 25-43

Datum när anslaget sätts upp

2020-03-03

Datum när anslaget tas ner

2020-03-25

Förvaringsplats

Kommunkontoret Mullsjö

Anslogs av

Margareta Levin-Almquist

Senast uppdaterad:
3 mars 2020